Regulamin

Regulamin Maratonu na Orientację

SZAGA 2019

19-21 lipca 2019 roku.

I. ORGANIZATOR:

KLUB SPORTOWY HADES
ul. Wojska Polskiego 68/4/16
60-628 Poznań

II. PATRONATY:

III. KOMENDA RAJDU:

Kierownik zawodów: Justyna Zbroja-Nowak
Sędzia trasy pieszej i rowerowej: Remik Nowak
Budowniczy tras pieszej i rowerowej: Remik Nowak
Szef biura zawodów: Natalia Nogaj

IV. BAZA Rajdu

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

ul. Szkolna 3
62-001 Chludowo

V. TRASA :

Start:
Trasa TP100: godz: 21:00, 19.07.2019
Trasa TR150: godz: 24:00, 19.07.2019
Trasa TP50, TP25: godz: 9:00, 20.07.2019
Trasa TR100, TR50: godz: 9:10, 20.07.2019

Meta
:
Baza rajdu

Trasa
:
Trasa przebiega w większości po drogach leśnych i polnych

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Maraton na Orientację „SZAGA” zwany dalej Rajdem jest imprezą sportowo – turystyczną.

Celami Rajdu są:

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom piękna Województwa Wielkopolskiego.

VII. TRASA PIESZA

 1. Podstawowym celem ukończenia zawodów jest pokonanie pieszo całej długości trasy w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy:
  • Trasa Piesza TP100 – dystans 100km – limit czasowy 24 godzin,
  • Trasa Piesza TP50 – dystans 50km – limit czasowy 12 godzin.
  • Trasa Piesza TP25 – dystans 25km – limit czasowy 8 godzin.
 2. Start wszystkich uczestników, w ramach kategorii, odbywa się jednocześnie. Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy.
 3. Wszelkie przerwy na Trasie Pieszej i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę turystyczną (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Używanie innych map niż otrzymane od Organizatorów jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 6. Uczestnicy mają obowiązek zaliczać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na mapie.
 7. Do kalkulacji długości trasy użyto najkrótszych elementów liniowych na mapie: istniejących dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie jest to odległość w linii prostej między tymi PK).
 8. Linia ciągła znajdująca się na mapie łączy punkty w linii prostej i nie wskazuje trasy przemarszu. Należy wybrać wariant dotarcia do punktu na podstawie mapy.
 9. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej trzech PK w kolejności obowiązkowej do czasu zamknięcia danego PK przez organizatorów.
 10. Na trasie pieszej obowiązuje wyposażenie:
  • folia NRC,
  • sprawny telefon komórkowy
  • dokument tożsamości

Na trasie TP100 dodatkowo obowiązkowo, zalecane na trasie TP50:

 1. latarka
 2. czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczana z tyłu plecaka, (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)
 3. odblask lub latarka czołowa umieszczana z przodu

Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

 1. wygodne obuwie,
 2. odzież chroniąca od zimna i deszczu
 3. kompas
 4. długopis
 5. mapnik
 6. gwizdek
 7. zapas napojów i prowiantu
 8. apteczka pierwszej pomocy
 9. zapasowe baterie

VIII. TRASA ROWEROWA

 1. Podstawowym celem ukończenia zawodów jest pokonanie na rowerze całej długości trasy mieszcząc się w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy.
  • Trasa Rowerowa TR150 – dystans 150km – limit czasowy 15 godzin,
  • Trasa Rowerowa TR100 – dystans 100km – limit czasowy 12 godzin,
  • Trasa Rowerowa TR50 – dystans 50km – limit czasowy 8 godzin.
 2. Start wszystkich uczestników, w ramach kategorii, odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop. Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety na rowerze zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy.
 3. Wszelkie przerwy na Trasie Rowerowej i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę turystyczną (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Używanie innych map niż otrzymane od Organizatorów jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 6. Uczestnicy trasy rowerowej zaliczają punkty w dowolnej wybranej przez siebie kolejności (scorelauf).
 7. Punkty Kontrolne nie są połączone na mapie w żaden sposób, a ich numeracja jest losowa.
 8. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej czterech PK w wyznaczonym czasie.
 9. Zabronione jest używanie roweru z dodatkowym napędem (elektryczny, spalinowy)
 10. Na trasie rowerowej obowiązuje wyposażenie:
  • sprawny rower,
  • kask rowerowy,
  • folia NRC
  • dokument tożsamości
  • działający telefon komórkowy

Dodatkowo obowiązkowo na trasie TR150, zalecane na trasie TR100 i TR50:

 1. oświetlenie przednie – białe (może być czołówka),
 2. oświetlenie tylne – czerwone (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)

Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

 1. odzież chroniąca od zimna i deszczu
 2. bidon z napojem (może być bukłak/camelbag)
 3. mapnik
 4. gwizdek
 5. prowiant
 6. zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka, pompka)
 7. apteczka pierwszej pomocy
 8. kompas

IX. POTWIERDZANIE PK (Punktu Kontrolnego)

 1. PK oznaczony jest w terenie za pomocą biało-pomarańczowego lampionu.  Część punktów nocnych może posiadać odblaski. Dodatkową stosowaną formą oznaczeń na wypadek kradzieży PK może być: marker spray z logiem zawodów, confetti.
 2. Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie, którzy mogą odnotować fakt pojawienia się zawodnika na PK. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika przy użyciu perforatora.
 3. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest samodzielne perforowanie odpowiedniego pola karty startowej dla danego PK zgodnie z numeracją na mapie.
 4. W przypadku braku lampionu (kradzieży) należy zabrać jako potwierdzenie confetti lub zrobić zdjęcie aparatem cyfrowym (np. w komórce) miejsca gdzie powinien być PK. Organizator uprzedza jednak, że zdjęcie może nie zostać zatwierdzone, gdy jest niewyraźne, złej jakości, lub wykonane np. w nocy.

X. WYPOSAŻENIE:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:

 • działający telefon komórkowy,
 • dokument tożsamości
 • folia NRC

Dodatkowo dla tras TP100, TR150 i zawodników, którzy pokonywać będą trasę po zmroku:

 • odblask lub latarka czołowa umieszczana z przodu (dotyczy tras na których przebywać będziecie po zmroku),
 • czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona z tyłu plecaka (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)

Na trasie rowerowej obowiązuje dodatkowo wyposażenie:

 • sprawny technicznie rower,
 • kask rowerowy,

Zalecane wyposażenie zawodników:

 • ubezpieczenie NNW (można wykupić w biurze zawodów w cenie 10PLN)
 • apteczka pierwszej pomocy
 • zapasowe baterie do latarki
 • trasy rowerowe: zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka, pompka)
 • kompas
 • latarka
 • bidon z napojem (może być bukłak/camelbag)

XI. WPISOWE

Liczba dostępnych miejsc zostanie ograniczona w dniu 15.07.2019 – jest to uzależnione od wydruku map.

Trasy TP100, TP50, TR150, TR100, TR50:

Wpisowe:

 • 80 PLN + prowizja DotPay
 • 100 PLN (gotówką w biurze zawodów – po kontakcie z organizatorami w wyjątkowych sytuacjach)

Trasa TP25:

Wpisowe:

 • 50 PLN + prowizja DotPay
 • 70 PLN (gotówką w biurze zawodów – po kontakcie z organizatorami w wyjątkowych sytuacjach)

Opcje dodatkowe:

 • posiłek (obiad w sobotę po zawodach opcje mięsna i wege) – 20 PLN

Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony w piątek 14.06.2019 na stronie www.tech-race.pl

XII. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • komplet map
 • numer startowy na kierownicę (dotyczy tras rowerowych)
 • miejsce noclegowe w warunkach polowych (wymagany własny śpiwór i karimata)
 • posiłek w sobotę (za dopłatą 20 PLN, wymagane zaznaczenie opcji w formularzu zgłoszeniowym)
 • najlepsi zawodnicy – nagrody rzeczowe
 • wodę w okolicy połowy dystansu (trasy piesze >=50km)
 • dostęp do pryszniców, sanitariatów
 • dostęp do wrzątku, kawa, herbata w budynku biura zawodów

XIII. PRZEPISY

Dozwolone są:

1. Na trasie rowerowej dopuszczamy tylko i wyłącznie jazdę na rowerze.

2. Zakupy w napotkanych sklepach i restauracjach

3. Urządzenia GPS nie posiadające mapy.

4. Wspólne pokonywanie trasy (lub jej odcinków) w grupach wieloosobowych.

Obowiązuje:

1. Nakaz przestrzegania przepisów prawa (dotyczy głównie: Ustawy o Lasach, Kodeksu Drogowego, P-POŻ) i innych przepisów mających zastosowanie.

2. Posiadanie przy sobie przez cały czas trwania zawodów dowodu osobistego oraz wyposażenia obowiązkowego dla danej trasy.

3. Umieszczenie w widocznym miejscu numeru startowego otrzymanego w biurze zawodów przy rejestracji. Trasa piesza – plecak, klatka piersiowa lub plecy, trasa rowerowa – kierownica.

4. Przez tereny Rezerwatów Przyrody i Parków Narodowych poruszanie się tylko przy użyciu wyznaczonych szlaków turystycznych.

5. Zasada fair-play. Jeśli zauważysz złamanie regulaminu przez innego uczestnika zawodów – zgłoś to niezwłocznie organizatorowi. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w zawodach.

Zabrania się:

 • Korzystać z żadnego środka transportu (nie licząc roweru na Trasie Rowerowej)
  • Korzystać z pomocy osób trzecich
  • Rozpalania i palenia ognisk na terenach zakazanych (w tym przede wszystkim na terenach leśnych)
  • Poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, uprawach ekologicznych, rezerwatach i terenach prywatnych.
  • Poruszania się po torach kolejowych, mostach kolejowych, drogach krajowych, drogach ekspresowych i autostradach.
  • Pozostawiania śmieci w miejscach niewyznaczonych
  • Zakłócania porządku publicznego
  • Korzystania z mapy innej niż otrzymana od Organizatora.
  • Korzystania z systemów nawigacji satelitarnej, urządzeń GPS z mapą
  • Pokonywania trasy przy udziale alkoholu lub innych środków odurzających.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnicy w bazie Rajdu mogą wykupić ubezpieczenie NW w cenie 10 PLN.
 • Protesty można składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznie w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników wstępnych. Wyniki oficjalne opublikowane zostaną w dniu 26.07.2019 po uwzględnieniu nadesłanych ewentualnych uwag.
 • Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi i jest płatny na podstawie zużycia paliwa.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika zawodów ponosi wykonawca szkody.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez i wobec uczestników zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w biurze Rajdu przed startem. Podczas rejestracji należy przedstawić pisemną zgodę rodziców (lub prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej z podaniem danych osobowych opiekuna.
  Opiekun pokonuje całą trasę wspólnie z osobą niepełnoletnią.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. Fakt ten oraz akceptację niniejszego regulaminu odnotowuje się poprzez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przed Rajdem.
 • Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na ceremonii dekoracji zawodników lub w przypadku nagród losowanych wśród wszystkich uczestników przebywanie na trasie (gdy ceremonia odbędzie się zanim zawodnik ukończy trasę).
 • Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez KS HADES imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych KS HADES zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy Rajdu.
 • Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, każdy uczestnik maratonu ma bezwzględny obowiązek odmeldowania się w bazie maratonu po ukończeniu rywalizacji. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach dopuszcza się możliwość telefonicznego odmeldowania się u Szefa Biura zawodów.

ORGANIZATORZY
Maratonu na Orientację „SZAGA 2019”

Comments are closed.