Regulamin

Regulamin Maratonu na Orientację
SZAGA
10 lipca 2021

I. ORGANIZATOR:

KLUB SPORTOWY HADES
ul. Wojska Polskiego 68/4/16
60-628 Poznań

II. ZGŁOSZENIA:

W związku z wprowadzonymi przez władze ograniczeniami w organizacji zawodów, wprowadzamy limit 150 uczestników (łącznie wszystkie trasy) – (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.)

Starty poszczególnych tras będą rozdzielone jednogodzinną przerwą aby zapobiec gromadzeniu się zawodników.

Obowiązuje zgłaszanie się do biura zawodów po odbiór pakietu startowego nie wcześniej niż 45 minut przed swoim startem.

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego, zalecane jest zachowanie dystansu społecznego.

W Bazie Zawodów, na Starcie i Mecie obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub chustą wielofunkcyjną.

Organizator zapewni środki do dezynfekcji rąk.

Ze względów sanitarnych w tym roku nie zapewniamy posiłku na mecie.

Dla zawodników nie będzie zorganizowany bufet.

Organizator zapewnia wodę mineralną w 0,5l butelkach.

Organizator nie zapewnia noclegu dla uczestników zawodów!

III. KOMENDA RAJDU:

Kierownik zawodów: Błażej Meller
Sędzia trasy pieszej i rowerowej: Remik Nowak
Budowniczy tras pieszej i rowerowej: Remik Nowak
Szef biura zawodów: Justyna Zbroja-Nowak

IV. BAZA Rajdu

52°24’02.2″N 17°22’08.9″E – https://osm.org/go/0ORilqRW
Nekielka – ul. Wrzosowa (łąka na wysokości zabudowań o numerze 3)

V. TRASA :

Start:
Trasa TP50: godz: 08:00
Trasa TR100: godz: 09:00
Trasa TP25: godz: 10:00
Trasa TR50: godz: 11:00
Trasa TP10: godz: 12:00

Meta:
Baza rajdu

Trasa:
Trasa przebiega w większości po drogach leśnych i polnych

Dekoracja:

Dekoracja będzie następować jak najszybciej po zameldowaniu się pierwszych trójek z poszczególnych tras i po pozytywnym zweryfikowaniu kart startowych.

W ceremonii dekoracji uczestniczyć będą mogli jedynie zawodnicy sklasyfikowani jako zwycięzcy na danych trasach – bez możliwości uczestniczenia w niej znajomych, przyjaciół, rodzin etc. 

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Maraton na Orientację „SZAGA” zwany dalej Rajdem jest imprezą sportowo – turystyczną.

Celami Rajdu są:

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom piękna Województwa Wielkopolskiego.

VII. TRASA PIESZA

 1. Podstawowym celem ukończenia zawodów jest pokonanie pieszo całej długości trasy w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy:
  • Trasa Piesza TP50 – dystans 50km – limit czasowy 12 godzin.
  • Trasa Piesza TP25 – dystans 25km – limit czasowy 8 godzin.
  • Trasa Piesza TP10 (rodzinna) – dystans 10 km – limit czasowy 6 godzin. (na trasie rodzinnej dopuszcza się start kilku osób z jednym numerem – warunek są to osoby wspólnie mieszkające – UWAGA! W zgłoszeniu należy podać ilość uczestników z danej drużyny).
 1. Start wszystkich uczestników, w ramach kategorii, odbywa się jednocześnie. Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy.
 2. Wszelkie przerwy na Trasie Pieszej i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 3. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 4. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę turystyczną (skala 1:50000 – TP50, skala 1:25000 – TP25, skala 1:10000 – TP10) z zaznaczonymi PK. Używanie innych map niż otrzymane od Organizatorów jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 5. Uczestnicy mają obowiązek zaliczać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na mapie.
 6. Do kalkulacji długości trasy użyto najkrótszych elementów liniowych na mapie: istniejących dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie jest to odległość w linii prostej między tymi PK).
 7. Linia ciągła znajdująca się na mapie łączy punkty w linii prostej i nie wskazuje trasy przemarszu. Należy wybrać wariant dotarcia do punktu na podstawie mapy.
 8. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej trzech PK w kolejności obowiązkowej do czasu zamknięcia danego PK przez organizatorów.
 9. Na trasie pieszej obowiązuje wyposażenie:
  • folia NRC,
  • sprawny telefon komórkowy
  • dokument tożsamości
  • maseczka, rękawiczki jednorazowe,

Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

 1. wygodne obuwie,
 2. odzież chroniąca od zimna i deszczu
 3. kompas
 4. długopis
 5. mapnik
 6. gwizdek
 7. zapas napojów i prowiantu
 8. apteczka pierwszej pomocy
 9. zapasowe baterie

VIII. TRASA ROWEROWA

 1. Podstawowym celem ukończenia zawodów jest pokonanie na rowerze całej długości trasy mieszcząc się w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy.
  • Trasa Rowerowa TR100 – dystans 100km – limit czasowy 11 godzin,
  • Trasa Rowerowa TR50 – dystans 50km – limit czasowy 8 godzin.
 2. Start wszystkich uczestników, w ramach kategorii, odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop. Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety na rowerze zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy.
 3. Wszelkie przerwy na Trasie Rowerowej i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę turystyczną (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Używanie innych map niż otrzymane od Organizatorów jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 6. Uczestnicy trasy rowerowej zaliczają punkty w dowolnej wybranej przez siebie kolejności (scorelauf).
 7. Punkty Kontrolne nie są połączone na mapie w żaden sposób, a ich numeracja jest losowa.
 8. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej czterech PK w wyznaczonym czasie.
 9. Zabronione jest używanie roweru z dodatkowym napędem (elektryczny, spalinowy)
 10. Na trasie rowerowej obowiązuje wyposażenie:
  • sprawny rower,
  • kask rowerowy,
  • folia NRC
  • dokument tożsamości
  • działający telefon komórkowy
  • maseczka i jednorazowe rękawiczki

Dodatkowo zalecane na trasie TR100 i TR50:

 1. oświetlenie przednie – białe (może być czołówka),
 2. oświetlenie tylne – czerwone (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)

Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

 1. odzież chroniąca od zimna i deszczu
 2. bidon z napojem (może być bukłak/camelbag)
 3. mapnik
 4. gwizdek
 5. prowiant
 6. zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka, pompka)
 7. apteczka pierwszej pomocy
 8. kompas

IX. POTWIERDZANIE PK (Punktu Kontrolnego)

 1. PK oznaczony jest w terenie za pomocą biało-pomarańczowego lampionu.  Część punktów nocnych może posiadać odblaski. Dodatkową stosowaną formą oznaczeń na wypadek kradzieży PK może być: marker spray z logiem zawodów, confetti.
 2. Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie, którzy mogą odnotować fakt pojawienia się zawodnika na PK. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika przy użyciu perforatora.
 3. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest samodzielne perforowanie odpowiedniego pola karty startowej dla danego PK zgodnie z numeracją na mapie.
 4. W przypadku braku lampionu (kradzieży) należy zabrać jako potwierdzenie confetti lub zrobić zdjęcie aparatem cyfrowym (np. w komórce) miejsca gdzie powinien być PK. Organizator uprzedza jednak, że zdjęcie może nie zostać zatwierdzone, gdy jest niewyraźne, złej jakości, lub wykonane np. w nocy.

X. WYPOSAŻENIE:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:

 • działający telefon komórkowy,
 • dokument tożsamości
 • folia NRC

Na trasie rowerowej obowiązuje dodatkowo wyposażenie:

 • sprawny technicznie rower,
 • kask rowerowy,

Zalecane wyposażenie zawodników:

 • apteczka pierwszej pomocy
 • zapasowe baterie do latarki
 • trasy rowerowe: zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka, pompka)
 • kompas
 • latarka
 • bidon z napojem (może być bukłak/camelbag)

XI. WPISOWE

Liczba dostępnych miejsc zostanie ograniczona w dniu 08.07.2021 r. oraz gdy przewidziany limit zawodników na daną trasę zostanie wcześniej wykorzystany – jest to uzależnione od wydruku map.

Opłaty za start tylko bezpośrednio na konto klubowe.

Ze względu na krótki okres zgłoszeń i poniesione koszty organizacji zawodów, w przypadku rezygnacji ze startu, wpisowe zawodnika przepada na rzecz organizatora.

W przypadku niemożności zorganizowania zawodów przez organizatora, opłata startowa zostanie zwrócona w całości.

Trasy TP50, TR100, TR50:

Wpisowe:

 • 50 PLN (wpłacone na konto do dnia 08.07.2021 r.)

Trasa TP25:

Wpisowe:

 • 40 PLN (wpłacone na konto do dnia 08.07.2021 r.)

Trasa TP10:

Wpisowe:

 • 30 PLN (wpłacone na konto do dnia 08.07.2021 r.)

Wpisowe prosimy przelewać na konto Klubu Sportowego HADES:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr rachunku: 33 1600 1404 1820 2718 8000 0001
Dane odbiorcy przelewu:
Klub Sportowy HADES,
ul. Wojska Polskiego 68/4/16
60-628 Poznań
w dopisku proszę umieścić tekst: „SZAGA 2021” oraz imię nazwisko osoby, której wpisowe dotyczy.

XII. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • komplet map
 • numer startowy na kierownicę (dotyczy tras rowerowych)
 • dostęp do toalet (toi – toi)
 • najlepsi zawodnicy – nagrody rzeczowe
 • wodę na mecie (butelka 0,5 l)
 • ze względu na zaistniałą sytuację, wprowadzenie wszelkich środków ostrożności nie będzie możliwości pozostawienia depozytu u organizatora

XIII. PRZEPISY

Dozwolone są:

1. Na trasie rowerowej dopuszczamy tylko i wyłącznie jazdę na rowerze.
2. Zakupy w napotkanych sklepach i restauracjach.
3. Urządzenia GPS nie posiadające mapy.
4. Wspólne pokonywanie trasy (lub jej odcinków) w grupach wieloosobowych.

Obowiązuje:

1. Nakaz przestrzegania przepisów prawa (dotyczy głównie: Ustawy o Lasach, Kodeksu Drogowego, P-POŻ) i innych przepisów mających zastosowanie.

2. Posiadanie przy sobie przez cały czas trwania zawodów dowodu osobistego oraz wyposażenia obowiązkowego dla danej trasy.

3. Umieszczenie w widocznym miejscu numeru startowego otrzymanego w biurze zawodów przy rejestracji. Trasa piesza – plecak, klatka piersiowa lub plecy, trasa rowerowa – kierownica.

4. Przez tereny Rezerwatów Przyrody i Parków Narodowych poruszanie się tylko przy użyciu wyznaczonych szlaków turystycznych.

5. Zasada fair-play. Jeśli zauważysz złamanie regulaminu przez innego uczestnika zawodów – zgłoś to niezwłocznie organizatorowi. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w zawodach.

6. Przestrzegania zasad reżimu sanitarnego z zachowaniem dystansu społecznego.

Zabrania się:

1. Korzystać z żadnego środka transportu (nie licząc roweru na Trasie Rowerowej)
2. Korzystać z pomocy osób trzecich
3. Rozpalania i palenia ognisk na terenach zakazanych (w tym przede wszystkim na terenach leśnych)
4. Poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, uprawach ekologicznych, rezerwatach i terenach prywatnych.
5. Poruszania się po torach kolejowych, mostach kolejowych, drogach krajowych, drogach ekspresowych i autostradach.
6. Pozostawiania śmieci w miejscach niewyznaczonych.
7. Zakłócania porządku publicznego.
8. Korzystania z mapy innej niż otrzymana od Organizatora.
9. Korzystania z systemów nawigacji satelitarnej, urządzeń GPS z mapą.
10. Pokonywania trasy przy udziale alkoholu lub innych środków odurzających.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Protesty można składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznie w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników wstępnych. Wyniki oficjalne opublikowane zostaną w dniu 15.07.2021 r. po uwzględnieniu nadesłanych ewentualnych uwag.
 • Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi i jest płatny na podstawie zużycia paliwa.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika zawodów ponosi wykonawca szkody.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez i wobec uczestników zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w biurze Rajdu przed startem. Podczas rejestracji należy przedstawić pisemną zgodę rodziców (lub prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej z podaniem danych osobowych opiekuna.
  Opiekun pokonuje całą trasę wspólnie z osobą niepełnoletnią.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. Fakt ten oraz akceptację niniejszego regulaminu odnotowuje się poprzez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przed Rajdem.
 • Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na ceremonii dekoracji zawodników lub w przypadku nagród losowanych wśród wszystkich uczestników przebywanie na trasie (gdy ceremonia odbędzie się zanim zawodnik ukończy trasę).
 • Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez KS HADES imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych KS HADES zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy Rajdu.
 • Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, każdy uczestnik maratonu ma bezwzględny obowiązek odmeldowania się w bazie maratonu po ukończeniu rywalizacji. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach dopuszcza się możliwość telefonicznego odmeldowania się u Szefa Biura zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu organizatorów lub uczestników. Może o tym także zdecydować na podstawie orzeczenia innych jednostek m.in. Policji, Straży Pożarnej, Straży Leśnej, zabezpieczenia medycznego lub innych jednostek samorządowych.

ORGANIZATORZY
Maratonu na Orientację „SZAGA 2021”

Comments are closed.