Regulamin

Regulamin Maratonu na Orientację

Szaga

11-13 lipca 2014 roku.

 

I. ORGANIZATOR:

KLUB SPORTOWY HADES
Os. Powstań Narodowych 1/21
61-213 Poznań

II. PATRONATY:

Impreza pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy Sieraków.

III. KOMENDA RAJDU:

Szef zawodów: Filip Chmarzyński
Sędzia trasy pieszej i rowerowej: Paweł Zieliński
Budowniczy tras pieszej i rowerowej: Remik Nowak
Szef biura zawodów: Błażej Meller

IV. BAZA Rajdu

Szkoła Podstawowa w Sierakowie
ul. Poznańska 25
64-410 Sieraków
woj. wielkopolskie

V. TRASA :

Start:
Trasa P100:  godz: 21:00, 11.07.2014
Trasa R150: godz: 24:00, 11.07.2014
Trasy krótsze: godz: 9:00, 12.07.2014

Meta
:
Baza zawodów

Trasa
:
trasa przebiega w większości po drogach leśnych i polnych

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Maraton na Orientację „Szaga” zwany dalej Rajdem jest imprezą sportowo – turystyczną.

Celami Rajdu są:

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom piękna Województwa Wielkopolskiego.

VII. TRASA PIESZA

 1. Podstawowym celem ukończenia zawodów jest pokonanie pieszo całej długości trasy w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy:
  • Trasa Piesza P100 – dystans 100km – limit czasowy 24 godzin,
  • Trasa Piesza P50 – dystans 50km – limit czasowy 12 godzin.
  • Trasa Piesza P25 – dystans 25km – limit czasowy 8 godzin.
 2. Start wszystkich uczestników, w ramach kategorii, odbywa się jednocześnie. Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy.
 3. Wszelkie przerwy na Trasie Pieszej i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę turystyczną (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Używanie map w skali większej niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Uczestnicy mają obowiązek zaliczać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na mapie, gdzie są podane odległości licząc od startu do mety. Odległości między PK są liczone wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: istniejącej drogi, ścieżki, granicy kultur lub innego elementu liniowego (nie jest to odległość w linii prostej między tymi PK).
 7. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej trzech PK w kolejności obowiązkowej do czasu zamknięcia danego PK przez organizatorów.
 8. Na trasie pieszej obowiązuje wyposażenie:
  • folia NRC,
  • sprawny telefon komórkowy
  • dokument tożsamości

  Na trasie P100 dodatkowo obowiązkowo, zalecane na trasie P50:

  • latarka
  • czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczana z tyłu plecaka, (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)
  • odblask lub latarka czołowa umieszczana z przodu

  Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

  • wygodne obuwie,
  • odzież chroniąca od zimna i deszczu
  • kompas
  • długopis
  • mapnik
  • gwizdek
  • zapas napojów i prowiantu
  • apteczka pierwszej pomocy
  • zapasowe baterie

VIII. TRASA ROWEROWA

 1. Podstawowym celem ukończenia zawodów jest pokonanie rowerem całej długości trasy mieszcząc się w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy.
  • Trasa Rowerowa R150 – dystans 150km – limit czasowy 15 godzin,
  • Trasa Rowerowa R100 – dystans 100km – limit czasowy 12 godzin,
  • Trasa Rowerowa R50 – dystans 50km – limit czasowy 8 godzin.
 2. Start wszystkich uczestników, w ramach kategorii, odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop. Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety na rowerze zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy.
 3. Wszelkie przerwy na Trasie Rowerowej i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę turystyczną (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Używanie map w skali większej niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Uczestnicy trasy rowerowej zaliczają punkty w dowolnej wybranej przez siebie kolejności (scorelauf).
 7. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej czterech PK w wyznaczonym czasie.
 8. Na trasie rowerowej obowiązuje wyposażenie:
  • sprawny rower,
  • kask rowerowy,
  • folia NRC
  • dokument tożsamości
  • działający telefon komórkowy

  Dodatkowo obowiązkowo na trasie R150, zalecane na trasie R100 i R50:

  • oświetlenie przednie – białe (może być czołówka),
  • oświetlenie tylne – czerwone (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)

  Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

  • odzież chroniąca od zimna i deszczu
  • bidon z napojem (może być bukłak/camelbag)
  • mapnik
  • gwizdek
  • prowiant
  • zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka, pompka)
  • apteczka pierwszej pomocy
  • kompas

 

IX. POTWIERDZANIE PK (Punktu Kontrolnego)

 1. PK w terenie oznaczony jest biało-czerwonym lampionem umiejscowionym na stojaku. Na niektórych PK będą znajdowali się sędziowie. Przy pozostałych oprócz lampionu będzie rozsypane confetti. Dopuszczamy też możliwość oznaczenia PK za pomocą dodatkowego odblasku (szczególnie punkty nocne).
 2. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforowanie odpowiedniego pola karty startowej dla danego PK. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
  W przypadku braku lampionu (kradzieży) należy zabrać jako potwierdzenie confetti.
  Istnieje też możliwość potwierdzenia PK poprzez zrobienie zdjęcia aparatem cyfrowym (np. w komórce) miejsca gdzie powinien być PK. Organizator uprzedza jednak, że zdjęcie może nie zostać zatwierdzone, gdy jest niewyraźne, złej jakości, lub wykonane np. w nocy.
 3. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują także Sędziowie PK (na tych PK, na których będą się znajdować). Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

X. WYPOSAŻENIE:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:

 • działający telefon komórkowy,
 • dokument tożsamości
 • folia NRC

Dodatkowo dla tras P100, R150 i zawodników, którzy pokonywać będą trasę po zmroku:

 • odblask lub latarka czołowa umieszczana z przodu (dotyczy tras na których przebywać będziecie po zmroku),
 • czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona z tyłu plecaka (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)

Na trasie rowerowej obowiązuje dodatkowo wyposażenie:

 • sprawny technicznie rower,
 • kask rowerowy,

Zalecane wyposażenie zawodników:

 • ubezpieczenie NNW (można wykupić w biurze zawodów w cenie 10PLN)
 • apteczka pierwszej pomocy
 • zapasowe baterie do latarki
 • trasy rowerowe:  zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka, pompka)
 • kompas
 • latarka
 • bidon z napojem (może być bukłak/camelbag)

XI. WPISOWE

Liczba dostępnych miejsc zostanie ograniczona w dniu 7.07.2014 – jest to uzależnione od wydruku map.

Trasy TP100, TP50, TR150, TR100, TR50:
Wpisowe wynosi:

 • 50 PLN (wpłacone na konto w terminie do 4.07.2014 włącznie)
 • 60 PLN (wpłacone na konto w dniach 5-9.07.2014)
 • 70 PLN (gotówką w biurze zawodów)

Trasa TP25:

Wpisowe:

 • 30 PLN (wpłacone na konto w terminie do 4.07.2014 włącznie)
 • 40 PLN (wpłacone na konto w dniach 5-9.07.2014)
 • 50 PLN (gotówką w biurze zawodów)

Opcje dodatkowe:

 • posiłek – 10 PLN

Wpisowe prosimy przelewać na konto Klubu Sportowego HADES:

NORDEA BANK POLSKA S.A.
nr rachunku: 46 1440 1286 0000 0000 0739 1838
Dane odbiorcy przelewu:
Klub Sportowy HADES,
os. Powstań Narodowych 1/21
61-213 Poznań
w dopisku proszę umieścić tekst: „SZAGA 2014” oraz imię nazwisko osoby, której wpisowe dotyczy.

XII. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • komplet map
 • numer startowy na kierownicę (dotyczy tras rowerowych)
 • miejsce noclegowe w warunkach polowych (wymagany własny śpiwór i karimata)
 • posiłek w sobotę (za dopłatą 10 PLN, wymagane zaznaczenie opcji w formularzu zgłoszeniowym)
 • najlepsi zawodnicy – nagrody rzeczowe
 • dyplom ukończenia lub certyfikat przejścia (ilość km w czasie)
 • wodę w okolicy połowy dystansu (trasy piesze >=50km)
 • dostęp do pryszniców, sanitariatów
 • dostęp do wrzątku, kawa, herbata w budynku biura zawodów

XIII. PRZEPISY

Dozwolone są:

1. Na trasie rowerowej dopuszczamy tylko i wyłącznie jazdę na rowerze.

2. Zakupy w napotkanych sklepach i restauracjach

3. Urządzenia GPS nie posiadające mapy.

4. Wspólne pokonywanie trasy (lub jej odcinków) w grupach wieloosobowych.

Obowiązuje:

1. Nakaz przestrzegania przepisów prawa (dotyczy głównie: Ustawy o Lasach, Kodeksu Drogowego, P-POŻ) i innych przepisów mających zastosowanie.

2. Posiadanie przy sobie przez cały czas trwania zawodów dowodu osobistego oraz wyposażenia obowiązkowego dla danej trasy.

3. Umieszczenie w widocznym miejscu numeru startowego otrzymanego w biurze zawodów przy rejestracji. Trasa piesza – plecak, klatka piersiowa lub plecy, trasa rowerowa – kierownica.

4. Przez tereny Rezerwatów Przyrody poruszanie się tylko przy użyciu wyznaczonych szlaków turystycznych.

5. Zasada fair-play. Jeśli zauważysz złamanie regulaminu przez innego uczestnika zawodów – zgłoś to niezwłocznie organizatorowi. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w zawodach.

Zabrania się:

1. Korzystać z żadnego środka transportu (nie licząc roweru na Trasie Rowerowej)

2. Korzystać z pomocy osób trzecich

3. Rozpalania i palenia ognisk na terenach zakazanych (w tym przede wszystkim na terenach leśnych)

4. Poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, uprawach ekologicznych, rezerwatach i terenach prywatnych.

5. Poruszania się po torach kolejowych, drogach krajowych, drogach ekspresowych i autostradach.

6. Pozostawiania śmieci w miejscach niewyznaczonych

7. Zakłócania porządku publicznego

8. Korzystania z mapy innej niż otrzymana od Organizatora.

9. Korzystania z systemów nawigacji satelitarnej, urządzeń GPS z mapą

10. Pokonywania trasy przy udziale alkoholu lub innych środków odurzających.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnicy w bazie Rajdu mogą wykupić ubezpieczenie NW w cenie 10 PLN.
 • Protesty można składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznie w terminie do 4 dni od ogłoszenia wyników wstępnych. Wyniki oficjalne opublikowane zostaną w dniu 19.07.2014 po uwzględnieniu nadesłanych ewentualnych uwag.
 • Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi i jest płatny na podstawie zużycia paliwa.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika zawodów ponosi wykonawca szkody.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez i wobec uczestników zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w biurze Rajdu przed startem. Podczas rejestracji należy przedstawić pisemną zgodę rodziców (lub prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej z podaniem danych osobowych opiekuna.
  Opiekun pokonuje całą trasę wspólnie z osobą niepełnoletnią.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem
 • Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na ceremonii dekoracji zawodników lub w przypadku nagród losowanych wśród wszystkich uczestników przebywanie na trasie (gdy ceremonia odbędzie się zanim zawodnik ukończy trasę).
 • Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez KS HADES imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych KS HADES zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 • Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, każdy uczestnik maratonu ma bezwzględny obowiązek odmeldowania się w bazie maratonu po ukończeniu marszu. W przypadku rezygnacji z kontynuowania marszu dopuszcza się możliwość telefonicznego odmeldowania się u Szefa Biura zawodów.

ORGANIZATORZY
Maratonu na Orientację „Szaga 2014”


Comments are closed.