Regulamin

Maratonu na Orientację

Szaga

13-15 lipca 2012 roku.

 

I. ORGANIZATOR:

KLUB SPORTOWY HADES
Os. Powstań Narodowych 1/21
61-213 Poznań

II. PATRONATY:

Patronat nad zawodami objął Urząd Miejski w Trzcielu.

III. KOMENDA RAJDU:

Szef zawodów: Filip Chmarzyński
Sędzia trasy pieszej i rowerowej: Remik Nowak
Budowniczy trasy pieszej: Remik Nowak, Paweł Zieliński
Budowniczy trasy rowerowej: Remik Nowak, Błażej Meller
Szef biura zawodów: Błażej Meller
Logistyka: Bartosz Bartkowiak

IV. BAZA Rajdu

Zespół Edukacyjny w Trzcielu,
Budynek Sali Gimnastycznej przy ul. Armii Czerwonej

V. TRASA :

Start:
Trasa P100: Plac Zjednoczenia Narodowego, Trzciel, godz: 21:00, 13.07.2012
Trasa R150: Plac Zjednoczenia Narodowego, Trzciel, godz: 24:00, 13.07.2012
Trasy krótsze: Plac Zjednoczenia Narodowego, Trzciel, godz: 9:00, 14.07.2012

Meta
:
Budynek Sali Gimnastycznej przy ul. Armii Czerwonej

Trasa
:
trasa przebiega w większości po drogach leśnych i polnych

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Maraton na Orientację „Szaga” zwany dalej Rajdem jest imprezą sportowo – turystyczną.

Celami Rajdu są:

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom piękna Województwa Wielkopolskiego.

VII. TRASA PIESZA

 1. Podstawowym celem ukończenia zawodów jest pokonanie pieszo całej długości trasy w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy:
  • Trasa Piesza P100 – dystans 100km – limit czasowy 24 godzin,
  • Trasa Piesza P50 – dystans 50km – limit czasowy 12 godzin.
  • Trasa Piesza P25 – dystans 25km – limit czasowy 8 godzin.
 2. Start wszystkich uczestników, w ramach kategorii, odbywa się jednocześnie. Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy.
 3. Wszelkie przerwy na Trasie Pieszej i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę turystyczną (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Używanie map w skali większej niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Uczestnicy mają obowiązek zaliczać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na mapie, gdzie są podane odległości licząc od startu do mety. Odległości między PK są liczone wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: istniejącej drogi, ścieżki, granicy kultur lub innego elementu liniowego (nie jest to odległość w linii prostej między tymi PK).
 7. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej trzech PK w kolejności obowiązkowej do czasu zamknięcia danego PK przez organizatorów.
 8. Na trasie pieszej obowiązuje wyposażenie:
  • kompas,
  • apteczka pierwszej pomocy (z folią NRC)
  • sprawny telefon komórkowy
  • dokument tożsamości

  Na trasie P100 dodatkowo obowiązkowo, zalecane na trasie P50:

  • latarka z zapasem baterii
  • czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczana z tyłu plecaka, (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)
  • odblask lub latarka czołowa umieszczana z przodu

  Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

  • wygodne obuwie,
  • odzież chroniąca od zimna i deszczu
  • długopis
  • mapnik
  • gwizdek
  • zapas napojów i prowiantu

VIII. TRASA ROWEROWA

 1. Podstawowym celem ukończenia zawodów jest pokonanie rowerem całej długości trasy mieszcząc się w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy.
  • Trasa Rowerowa R150 – dystans 150km – limit czasowy 15 godzin,
  • Trasa Rowerowa R100 – dystans 100km – limit czasowy 12 godzin,
  • Trasa Rowerowa R50 – dystans 50km – limit czasowy 8 godzin.
 2. Start wszystkich uczestników, w ramach kategorii, odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non stop. Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety na rowerze zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy.
 3. Wszelkie przerwy na Trasie Rowerowej i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę turystyczną (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Używanie map w skali większej niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Uczestnicy zaliczają punkty w określonej na mapie kolejności
 7. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej czterech PK w wyznaczonym czasie.
 8. Na trasie rowerowej obowiązuje wyposażenie:
  • sprawny rower,
  • kask rowerowy,
  • zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka, pompka),
  • apteczka pierwszej pomocy z folią NRC
  • dokument tożsamości
  • działający telefon komórkowy

  Dodatkowo obowiązkowo na trasie R150, zalecane na trasie R100 i R50:

  • oświetlenie przednie – białe (może być czołówka),
  • oświetlenie tylne – czerwone (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)

  Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

  • odzież chroniąca od zimna i deszczu
  • bidon z napojem (może być bukłak/camelbag)
  • mapnik
  • gwizdek
  • prowiant

 

IX. POTWIERDZANIE PK (Punktu Kontrolnego)

 1. PK w terenie oznaczony jest biało-czerwonym lampionem umiejscowionym na stojaku. Na niektórych PK będą znajdowali się sędziowie. Przy pozostałych oprócz lampionu będzie rozsypane confetti. Dopuszczamy też możliwość oznaczenia PK za pomocą dodatkowego odblasku (szczególnie punkty nocne).
 2. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforowanie odpowiedniego pola karty startowej dla danego PK. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
  W przypadku braku lampionu (kradzieży) należy zabrać jako potwierdzenie confetti.
  Istnieje też możliwość potwierdzenia PK poprzez zrobienie zdjęcia aparatem cyfrowym (np. w komórce) miejsca gdzie powinien być PK. Organizator uprzedza jednak, że zdjęcie może nie zostać zatwierdzone, gdy jest niewyraźne, złej jakości, lub wykonane np. w nocy.
 3. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują także Sędziowie PK (na tych PK, na których będą się znajdować). Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

X. WYPOSAŻENIE:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:

 • kompas,
 • latarka z odpowiednim zapasem baterii,
 • działający telefon komórkowy,
 • dokument tożsamości
 • apteczka pierwszej pomocy z folią NRC
 • ważne ubezpieczenie NNW (można wykupić w biurze zawodów w cenie 10PLN)
 • odblask lub latarka czołowa umieszczana z przodu,
 • czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona z tyłu plecaka (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego)

Na trasie rowerowej obowiązuje dodatkowo wyposażenie:

 • sprawny technicznie rower,
 • kask rowerowy,
 • oświetlenie przednie – białe (może być czołówka) – dotyczy tras nocnych
 • oświetlenie tylne – czerwone – dotyczy tras nocnych
 • zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka, pompka),
 • bidon z napojem (może być bukłak/camelbag)

XI. WPISOWE

Liczba dostępnych miejsc zostanie ograniczona w dniu 10.07.2012.

Trasy TP100, TP50, TR150, TR100, TR50:
Wpisowe wynosi 50 PLN ( wpłacone na konto w terminie do 5.07.2012 włącznie)
Wpisowe wynosi 60 PLN ( wpłacone w okresie 5.07.2012 – 13.07.2012 i w przypadku wpłat gotówkowych w biurze zawodów)

Trasa TP25:
Na trasie TP25 obowiązuje wpisowe: 30 PLN (w terminie), 40 PLN (po terminie).

Wpisowe proszę przelewać na konto Klubu Sportowego HADES:

NORDEA BANK POLSKA S.A.
nr rachunku: 46 1440 1286 0000 0000 0739 1838
Dane odbiorcy przelewu:
Klub Sportowy HADES,
os. Powstań Narodowych 1/21
61-213 Poznań
w dopisku proszę umieścić tekst: „SZAGA 2012” oraz imię nazwisko osoby, której wpisowe dotyczy.

XII. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • komplet map
 • numer startowy na kierownicę (dotyczy tras rowerowych)
 • miejsce noclegowe w warunkach polowych (wymagany własny śpiwór i karimata)
 • posiłek w sobotę
 • najlepsi zawodnicy – nagrody rzeczowe
 • dyplom ukończenia lub certyfikat przejścia (ilość km w czasie)
 • materiały promocyjne, drobne upominki
 • wodę w okolicy połowy dystansu
 • dostęp do pryszniców, sanitariatów w budynku biura zawodów
 • dostęp do wrzątku, kawa, herbata w budynku biura zawodów

XIII. PRZEPISY

Dozwolone są:

1. Na trasie rowerowej dopuszczamy tylko i wyłącznie jazdę na rowerze.

2. Zakupy w napotkanych sklepach i restauracjach

3. Urządzenia GPS nie posiadające mapy.

4. Wspólne pokonywanie trasy (lub jej odcinków) w grupach wieloosobowych.

Obowiązuje:

1. Nakaz przestrzegania przepisów prawa (dotyczy głównie: Ustawy o Lasach, Kodeksu Drogowego, P-POŻ) i innych przepisów mających zastosowanie.

2. Posiadanie przy sobie przez cały czas trwania zawodów dowodu osobistego oraz wyposażenia obowiązkowego dla danej trasy.

3. Umieszczenie w widocznym miejscu numeru startowego otrzymanego w biurze zawodów przy rejestracji. Trasa piesza – plecak, klatka piersiowa lub plecy, trasa rowerowa – kierownica.

4. Przez tereny Rezerwatów Przyrody poruszanie się tylko przy użyciu wyznaczonych szlaków turystycznych.

5. Zasada fair-play. Jeśli zauważysz złamanie regulaminu przez innego uczestnika zawodów – zgłoś to niezwłocznie organizatorowi. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w zawodach.

Zabrania się:

1. Korzystać z żadnego środka transportu (nie licząc roweru na Trasie Rowerowej)

2. Korzystać z pomocy osób trzecich

3. Rozpalania i palenia ognisk na terenach zakazanych (w tym przede wszystkim na terenach leśnych)

4. Poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, uprawach ekologicznych, rezerwatach i terenach prywatnych.

5. Poruszania się po torach kolejowych, drogach krajowych, drogach ekspresowych i autostradach.

6. Pozostawiania śmieci w miejscach niewyznaczonych

7. Zakłócania porządku publicznego

8. Korzystania z mapy innej niż otrzymana od Organizatora.

9. Korzystania z systemów nawigacji satelitarnej, urządzeń GPS z mapą

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnicy w bazie Rajdu mogą wykupić ubezpieczenie NW w cenie 10 PLN.
 • Protesty można składać do 1 godziny od zejścia z trasy do Sędziego Głównego.
 • Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi i jest płatny na podstawie zużycia paliwa.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika zawodów ponosi wykonawca szkody.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez i wobec uczestników zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w biurze Rajdu przed startem.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem
 • Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na ceremonii dekoracji zawodników.
 • Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez KS HADES imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych KS HADES zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 • Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, każdy uczestnik maratonu ma bezwzględny obowiązek odmeldowania się w bazie maratonu po ukończeniu marszu. W przypadku rezygnacji z kontynuowania marszu dopuszcza się możliwość telefonicznego odmeldowania się u Szefa Biura zawodów.

ORGANIZATORZY
Maratonu na Orientację „Szaga 2012”


Comments are closed.